Sådan kan du oprette ApS hurtigt og trykt

Hvis du ønsker at oprette ApS i Danmark, er der nogle få ting, du skal gøre. For det første skal du bidrage med mindst 40.000 kr. i kontanter eller aktiver som aktiekapital. Derefter skal du udarbejde et stiftelsesdokument, et sæt vedtægter og et aktionærregister. Til sidst, du skal få godkendt aktiekapitalen og registrere selskabet hos Erhvervsstyrelsen.

  • Aktiekapital 

Den mindste aktiekapital, der kræves for at oprette ApS, er 40.000 DKK. Dette kan være i form af kontanter eller aktiver.

  • Vedtægter 

Der kræves et sæt vedtægter for at oprette et ApS. Dette dokument beskriver selskabets formål, navn og adresse på det registrerede kontor samt aktionærernes navne, adresser og nationaliteter. Vedtægterne skal underskrives af alle aktionærer.

  • Register over aktionærer 

Et register af aktionærer skal udarbejdes og opbevares på selskabets hjemsted. Dette dokument indeholder alle aktionærers navne og adresser samt antallet af aktier, som hver enkelt aktionær ejer.

  • Godkendelse af aktiekapital 

Aktiekapitalen skal godkendes af en ekstern revisor, før den kan registreres hos selskabsregistret.

  • Registrering hos selskabsregistret 

Det sidste skridt i oprettelsen af et ApS er at registrere selskabet i selskabsregistret. Dette kan gøres online eller pr. post.

Så forholdsvis let er det, at oprette ApS i Danmark. Kunne du være interesseret i netop dette, bør du tjekke dette link for yderligere information: https://nemselskab.dk/produkt/anpartsselskab/

Krav for at oprette ApS

For at oprette et ApS i Danmark skal du opfylde følgende krav 

– Du skal have mindst én ejer, der har aktier i selskabet 

– Selskabskapitalen skal bestå af mindst 40.000 kroner 

– Du skal føre et regelmæssigt regnskab i overensstemmelse med bogføringsloven 

– Du skal indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen 

– Virksomheden er generelt underlagt revisionspligt 

– Du skal registrere ejerskabet og føre et ejerregister 

– Du skal udpege en direktion og eventuelt en bestyrelse og eventuelt et tilsynsråd 

– Ejerne har begrænset hæftelse

Vær opmærksom på, at selskabets kapital kan bestå af kontanter, aktiver eller en kombination af de to. Hvis du vælger at anvende aktiver, skal disse værdiansættes til deres markedsværdi.

Når du har opfyldt kravene, kan du indsende en ansøgning til Erhvervsstyrelsen om at få dit ApS registreret. Registreringsgebyret er på 1.050 kr.

Når ApS er registreret, modtager du et registreringsbevis og et CVR-nummer. Du skal bruge CVR-nummeret, når du f.eks. åbner en bankkonto eller indgår kontrakter.

Når du har gennemført at oprette ApS

Du vil herefter modtage dit CVR-nummer. CVR-nummeret er et identifikationsnummer for din virksomhed. Det bruges til at identificere din virksomhed, når du er i kontakt med myndigheder, kunder og skattevæsenet.

Opbevar dit CVR-nummer sikkert og tilgængeligt. Det er vigtigt for mange aspekter af drive din virksomhed. Du kan finde dit CVR-nummer på dit registreringsbevis eller i det centrale virksomhedsregister (CVR).